enveten

enveten
• fanatisk, brinnande, glödande, lågande, frenetisk, lidelsefull, nitisk
• oböjlig, stel, styv, obeveklig, omutlig, ståndaktig, envis
• envis, enveten, omedgörlig, halsstarrig, hårdnackad, styvnackad, styvsint, egensinnig
• seg, envis, enveten, ihärdig, uthållig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • enveten — adj (envetet, envetna) envis …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • envis — • egensinnig, envis, tjurskallig, halsstarrig, trotsig, styvsint, hårdnackad, självrådig, obstinat • envis, enveten, omedgörlig, halsstarrig, hårdnackad, styvnackad, styvsint, egensinnig • halsstarrig, påstridig, tredsk, envis, egensinnig,… …   Svensk synonymlexikon

  • egensinnig — • uppstudsig, stursk, morsk, uppkäftig, egensinnig, upprorisk, trotsig, obstinat • halsstarrig, påstridig, tredsk, envis, egensinnig, styvsint, hårdnackad, nackstyv, obstinat, tvärsäker • envis, enveten, omedgörlig, halsstarrig, hårdnackad,… …   Svensk synonymlexikon

  • halsstarrig — • motsträvig, motvillig, ovillig, obstinat, motstridig, hårdnackad, halsstarrig, stursk • besvärlig, bråkig, motspänstig, yster, vrensk • halsstarrig, påstridig, tredsk, envis, egensinnig, styvsint, hårdnackad, nackstyv, obstinat, tvärsäker •… …   Svensk synonymlexikon

  • hårdnackad — • motsträvig, motvillig, ovillig, obstinat, motstridig, hårdnackad, halsstarrig, stursk • egensinnig, envis, tjurskallig, halsstarrig, trotsig, styvsint, hårdnackad, självrådig, obstinat • envis, enveten, omedgörlig, halsstarrig, hårdnackad,… …   Svensk synonymlexikon

  • ihärdig — • seg, uthållig • enständig, enträgen, ihärdig • långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig • flitig, arbetsam, strävsam, ihärdig, verksam, outtröttlig, trägen, driftig • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig …   Svensk synonymlexikon

  • obstinat — • motsträvig, motvillig, ovillig, obstinat, motstridig, hårdnackad, halsstarrig, stursk • uppstudsig, stursk, morsk, uppkäftig, egensinnig, upprorisk, trotsig, obstinat • envis, enveten, omedgörlig, halsstarrig, hårdnackad, styvnackad, styvsint,… …   Svensk synonymlexikon

  • omedgörlig — • envis, enveten, omedgörlig, halsstarrig, hårdnackad, styvnackad, styvsint, egensinnig • intolerant, ofördragsam, fördomsfull, oförsonlig, omedgörlig, trågsynt …   Svensk synonymlexikon

  • sammanbiten — • seg, envis, enveten, ihärdig, uthållig …   Svensk synonymlexikon

  • seg — • viskös, seg, tjockflytande, klibbig • seg, envis, enveten, ihärdig, uthållig • långdragen, seg, långrandig, långtradig, långsträckt, uttänjd, vidlyftig • uthållig, envis, ståndaktig, seg, trägen, flitig, härdig, ihärdig, outtröttlig …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”